Bắc Giang

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Hương Hà Khu 5, TT.Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
2 Quầy thuốc Ngọc Diệp Trại 3, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang
3 Quầy thuốc Tuấn Hương Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang
4 Quầy thuốc Phòng khám Quang Hưng Đội 7, Tiến Phong, Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang
5 Quầy thuốc 118 Phố Kim Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang
6 Quầy thuốc 104 Phố Kép, Hồng Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang