Bắc Ninh

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Đại lý thuốc số 2(Phạm Thị Lan) Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Quế Võ , Bắc Ninh
2 Đại lý thuốc số 68B – Nguyễn Thị Lan Thôn Sau, Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh
3 Đại Lý thuốc Tân Dược Số 29 Đa Tiện, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh
4 Nhà thuốc 155 Số 155 Minh Khai, P. Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh
5 Nhà thuốc đại lý thuốc Phương Anh Nghĩa Vi, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh
6 Nhà thuốc Hà Bắc Số 242 Trần Hưng Đạo, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
7 Nhà Thuốc Hồng Thắng Số 18 Nguyễn Văn Cừ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
8 Nhà Thuốc Hương Thao Thuận Thành, Bắc Ninh
9 Nhà thuốc Huy Đăng Ngã 3, Thái Bảo, Nam Sơn, Bắc Ninh
10 Nhà Thuốc Minh Thúy Số 686 Ngô Gia Tự , TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
11 Nhà Thuốc Ngân Anh Số 6 Trần Lựu, Thị Cầu, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
12 Nhà thuốc số 2 Số 463 Nguyễn Trãi, P.Giảng Võ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
13 Nhà thuốc số 34 Số 34 Phố Vũ, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
14 Nhà thuốc Ý Yên Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu, Bắc Ninh
15 Quầy thuốc Bình Dân 68 Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Bắc Ninh
16 Quầy thuốc Đỗ Thị Tươi Trúc Ổ, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh
17 Quầy thuốc Hà Anh Số 562 Nguyễn Trãi, P.Võ Cường, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
18 Quầy Thuốc Hương Giang Chợ Vũ Linh, Phường Vũ Linh, TP.Bắc Ninh
19 Quầy thuốc Linh Trang Số 95 Võ Lương, Khả Lễ 1, Võ Cường, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
20 Quầy thuốc Nam Cường Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh
21 Quầy thuốc Ngọc Hà Khu 1, Thị Trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
22 Quầy thuốc Phạm Thị Lan Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
23 Quầy thuốc số 15 Thành Dền, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh
24 Quầy thuốc số 15 Chợ Phủ, Thị Trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
25 Quầy thuốc số 17 Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh
26 Quầy thuốc số 27 Số 2A, Đấu Mã, Thị Cầu, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27 Quầy thuốc số 4 Khu 4, Thị trấn phố Mới, TP.Bắc Ninh
28 Quầy thuốc số 5 Chợ Phủ, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
29 Quầy thuốc Tân Thành Số 17, Âu Cơ,  Phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
30 Quầy thuốc Thanh Vân Số 31B Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh
31 Quầy thuốc Thiên Ân Chợ Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
32 Quầy thuốc Tùng Bách Lê Quang Đạo, Chợ Dầu, Từ Sơn, Bắc Ninh
33 Quầy thuốc Anh Thơ Ngã tư Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh
34 Quầy thuốc Nguyễn Thị Chi Chợ Phú, Thị Trần phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
35 Quầy thuốc Huyền Lê 45 Nguyễn Đăng Đạo, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
36 Nhà thuốc Bích Lịch 463 Nguyễn Trãi, Võ Cường, Tp Bắc Ninh