Bến Tre

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Bác sỹ Thiện 60A Vĩnh Phú, KP3, TT Ba Tri, Bến Tre
2 Bác sỹ Trương Văn Hiếu 219 KP3, TT Bình Đại, Bến Tre
3 Phòng khám bác sỹ Trương Văn Hiếu 219 KP3, TT Bình Đại, Bến Tre
4 Bác sỹ Phiên Thị Trấn Ba Tri, Bến Tre
5 Bác sỹ Hà Thị Kim Loan 602 Khu phố 5, Thị trấn Ba Tri, Bến Tre
6 BS Đoàn Anh Kiệt Hương Mỹ, H. Mỏ Cày Nam, Bến Tre