Chương Mỹ

24/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Dũng Hằng SN10 Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
2 Nhà thuốc Khánh Ngọc Chúc Lý, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội
3 Nhà thuốc Nguyễn Thị Liên Chương Mỹ, Hà Nội
4 Quầy thuốc Hải Huyền Ngọc Gia, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội
5 Quầy thuốc Khải Thơm Số 15 Yên Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
6 Quầy thuốc Lan Anh Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội
7 Quầy thuốc số 15 Kiôt số 15 chợ Lan Điền, Chương Mỹ, Hà Nội
8 Quầy thuốc số 18 Thôn Xuân Thủy, Xã Thủy Xuân Quan, Chương Mỹ, Hà Nội
9 Quầy thuốc Tâm Đức  Số 11 Yên Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
10 Quầy thuốc tư nhân – Dược sỹ Lê Thị Huyền Chúc Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội
11 Quầy thuốc Tống Thị Thủy Tổ 4, Khu Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
12 Quầy thuốc Tư Nhân – Hoàng Thị Thơm KM27 Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
13 Quầy thuốc Tuyên Mơ Tổ 3,Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
14 Quầy thuốc Vân Anh Số 56, tổ 5, Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
15 Quầy thuốc tư nhân – DS Lê Thị Huyền Chúc Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội
16 Quầy thuốc Nguyễn Thị Liễu An Phú, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
17 Quầy thuốc Sơn Thào Chương Mỹ, Hà Nội