Đông Anh

24/12/2018

STT Tên Nhà Thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc Bác Lanh Số 72, tổ 4, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
2 Nhà thuốc Phú Hưng Số 9, tổ 27, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
3 Nhà thuốc Thủy Bích Tổ 13, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
4 Nhà thuốc Trần Dương Hà Lâm 2, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội
5 Quầy thuốc Kim Thành N02 Khu tập thể Bách hóa chợ lắp ghép, Đông Anh, Hà Nội
6 Quầy thuốc Ngọc Ánh Xóm Chợ, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội
7 Quầy thuốc Thúy Quỳnh Sô 52 Khối Phố, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
8 Quầy thuốc Hoa Tâm 2 Thôn Dục Tú, xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội