Hà Tĩnh

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Trang Pharmacy Số 20A, Hải Thượng Lãn Ông, TP.Hà Tĩnh
2 Nhà thuốc BV Đa khoa Hà Tĩnh Hà Tĩnh
3 Nhà Thuốc Cẩm Thạch Số 52, Hải Thượng Lãn Ông, TP.Hà Tĩnh
4 Nhà thuốc Hoài Trung Số 95, Nguyễn Chí Thanh, TP.Hà Tĩnh