Hậu Giang

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Khánh Tiên Số 55, Nguyên Trãi, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang
2 Nhà thuốc Năm Thương – Trương Thị A Lil Số 40, Hải Thượng Lãn Ông, TP.Vị Thanh, Hậu Giang