Hòa Bình

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Ánh Tuyết Số 817, An Dương Vương, Phường Thái Bình, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
2 Nhà thuốc Hà Khoa Số 195,  tổ 14, Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
3 Nhà thuốc Kim Khánh Tổ 13, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
4 Nhà thuốc Nga Cảnh Số 623,  đường Cù CHính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
5 Nhà Thuốc số 1 Số 816, đường Cù Chính Lam, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Binh
6 Nhà thuốc Tây Bắc SN 64, Đinh Tiên Hoàng, Tổ 1A, Phường Tân Định, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
7 Nhà thuốc Trần Thị Thu Khu 5 B, thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
8 Quầy thuốc Lê Thị Hải Ngã Ba Xưa, Xuất Hóa, Lạc Sơn, Hòa Bình
9 Quầy thuốc Mai Hoa Số 410, Tổ 18, đường Cù Chính Lan, Phường Đồng Tiền, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
10 Quầy thuốc số 5 Chợ Đông, TK8 TT.Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình