Khánh Hòa

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Đắc Sinh Số 121 Nguyễn Trãi, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
2 Nhà thuốc Thái Bình Số 131 Ngô Gia Tự, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
3 Nhà thuốc Khánh Vân Số 48 Tô Hiến Thành, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
4 Nhà Thuốc Minh Hưng Số 926, KM5, đường 23/10, Tổ 2, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa
5 Nhà thuốc Thái Bình Số 131 Ngô Gia Tự, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
6 Nhà Thuốc Trọng Tín Số 185, Mai Xuân Thưởng, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa