Lạng Sơn

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Huy Định Số 38 Trần Đăng Ninh, Lạng Sơn
2 Nhà thuốc số 4 Số 429A Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, TP.Lạng Sơn
3 Nhà Thuốc Thành Công (DS Hữu Quang Thành) Số 15 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn
4 Quầy thuốc số 9 Số 155, Nhị Thanh, Tam Thanh, TP.Lạng Sơn