Mỹ Đức

24/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng Xóm 11, Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
2 Nhà thuốc phòng khám Minh Tú Xóm 12, Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
3 Quầy thuốc Chuyên Loan Chợ Bãi Thiện, Thôn Đoài, Suy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội
4 Quầy thuốc GPP sô 13 – Công ty DP Hà Tây Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
5 Quầy thuốc số 6- Công ty DP Hà Tây Xóm 6, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội