Ninh Bình

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Hà Bích – Nguyễn Thị Bích Số 439, Nguyễn Công Trứ, Bích Đào, TP.Ninh Bình
2 Nhà thuốc Hà Ngân Số 207, Hải Thượng Lãn Ông (đường vào viện sản nhi), TP.Ninh Bình
3 Nhà thuốc Nam Bình Số 34, Đinh Tiên Hoàng, P.Đông Thành, TP.Ninh Bình
4 Nhà thuốc Vũ Duyên – Đào Thị Dung Số 15, Hải thượng Lãn Ông, P.Nam Thành, TP.Ninh Bình