Phú Thọ

01/08/2018

 

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
2 Quầy thuốc số 19 Khu 3, Vụ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ
3 Quầy thuốc số 33 Cầu Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ
4 Nhà thuốc Hoan Anh Phố Tân An, Thị trấn Yên Lập, Phú Thọ
5 Nhà thuốc Diệu Hương Kiot 34 Chợ Trung Tâm, Việt Trì, Phú Thọ
6 Nhà thuốc Nga Linh Số nhà 20, Tổ 16C, Khu 2A, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
7 Nhà thuốc Vi Hà Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
8 Nhà thuốc Khánh Mai 1092 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
9 Nhà thuốc Tuyết Vũ 2201 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
10 Nhà thuốc  63- Trần Thị Hoài Trang K13, Địch Quả, Thanh Sơn, Phú Thọ
11 Nhà thuốc Trường Phương SN 24, Phố Tân An, Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
12 Nhà thuốc Hà Cường Chợ Khu công nhân, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ
13 Nhà thuốc Hùng Vương Kiot A7, chợ Trung Tâm, Việt Trì, Phú Thọ
14 Nhà thuốc Khánh Mai SN 1204, Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
15 Nhà thuốc Nguyệt Liễu K6, cổng chợ Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ
16 Nhà thuốc Thanh Mai Khu 11, Thanh Ba, Phú Thọ
17 Nhà thuốc Thiện Cảnh Kiot 6, Chợ Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ
18 Nhà thuốc Ngọc Liên Chợ Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ