Phú Xuyên

24/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 QT Số 17 Chợ Bái, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội
2 QT GPP Số 2 Phố Guốt, Phúc Tiên, Phú Xuyên, Hà Nội
3 QT Hạnh Xóm Trại, thôn Cổ Châu, Xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội
4 Quầy thuốc Hồng Minh Xóm Cầu, Hòa Mỹ, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
5 QT Minh Hải  Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
6 QT Nguyễn Thị Nụ Thôn An Mỹ, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội
7 QT Phương Linh Chợ Bìm, thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội
8 QT Quang Khải Đồng Vàng, Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội
9 QT Quang Minh Thôn Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội
10 QT số 20 Chợ Chảy, Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội
11 QT số 26 Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
12 QT Số 3  Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội
13 QT Số 39 Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội
14 QT Thanh Giang Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội
15 QT Thanh Hoa Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội
16 QT Thanh Hồng Xóm 1, thôn Tri Tri, xã Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Nội
17 QT Thành Oanh Chợ Chẩy, xã Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội
18 QT Trang Tiến Thôn Phong Triều, Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội
19 QT Tú Anh Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội
20 QT Vương Tiểu khu Thao Chính, TT Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội
21 QT Trang Tiến Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội
22 Nhà thuốc Thành Vinh Phú Xuyên, Hà Nội