Cầu Giấy

06/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Ngọc Châu Số 60 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2 Nhà thuốc Thịnh Hoàn Số 47 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội
3 Nhà thuốc Số 70 Số 70 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
4 Nhà thuốc tư nhân Số 117 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
5 Nhà thuốc Quỳnh Trang 151 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội