Gò Vấp

06/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Anh Thư Số 332 Dương Quảng Hàm, P5, Quận Gò Vấp, TP.HCM
2 Nhà thuốc Kim Anh II Số 131, Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, TP.HCM
3 Nhà Thuốc Minh Thảo  Số 114, Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, TP.HCM
4 Nhà Thuốc Ngọc Điệp Số 139, Lê Văn Thọ, P8, Gò Vấp, TP.HCM
5 Nhà Thuốc Ngọc Phúc  Số 528 Nguyễn Văn Công, P3, Gò Vấp, TP.HCM
6 Nhà thuốc Nhật Thanh Số 74 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, TP.HCM