Hai Bà Trưng

06/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Đức Lan Park 6, Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 Nhà thuốc Nghĩa Hưng Số 105 C8, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 Nhà thuốc Phương Lê Số 423 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4 Nhà thuốc Xuân Tú Số 756 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
5 Nhà thuốc REMIDI 3 T7-L2-3002 Khu đô thị Time City, số 258 Phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
6 Nhà thuốc Vĩnh An Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội