Hoàn Kiếm

06/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Hòa Mai Số 18 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2 Nhà thuốc Hoàng Đàn Số 14 Nguyễn Văn Tộ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3 Nhà thuốc Ngân Số 307 Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4 Nhà thuốc số 9 Số 9 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5 Nhà thuốc Thu Minh Số 131 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6 Nhà thuốc Trường Sơn Số 53 Tràng Thi + 54 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7 Nhà thuốc Huyền Trang Số 432 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm. Hà Nội
8 Nhà thuốc Tông Đản Số 13B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
9 Nhà thuốc Việt Lai Số 16 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội