Long Biên

06/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc An Bình Số 69 Trường An, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
2 Nhà thuốc Dược Tín Kiot số 27, PT2 Khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
3 Nhà thuốc Hương Long Số 22/99/119 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
4 Nhà thuốc Trúc Hoa Số 11B Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
5 Nhà thuốc Vũ Thị Tuyết Nhung Số 53 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội