Sóc Sơn

24/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Mai Phương Số 52 Kim Anh, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội
2 Nhà thuốc Thảo Tâm Số 60 Đường Núi Đôi, Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội