Thái Nguyên

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Phương Nhung Tổ 18, phường Thịnh Đán, Thái Nguyên
2 Nhà thuốc số 1 – Chi nhánh dược Đồng Hỷ Tổ 14, Chùa Hang, TP.Thái Nguyên
3 Nhà thuốc số 15 – Chi nhánh Thành Phố Số 184, Phường Tân Long, TP.Thái Nguyên
4 Quầy thuốc Ninh Duy Xóm Quang Trung, Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
5 Quầy thuốc số 2 Chợ Hanh, Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên
6 Quầy thuốc số 2 – Chị Vân Đồng Hỷ, Thái Nguyên
7 Quầy thuốc số 4 – CN Thành Phố(Cô Tý) Số 222, Tổ 9, Phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên
8 Quầy thuốc số 6 – CN Đồng Hỷ Đồng Hỷ, Thái Nguyên
9 Quầy thuốc Thái Hiền Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên
10 Quầy thuốc Thanh Cương Xã Sơn Cẩm, Thái Nguyên
11 Quầy thuốc Thanh Hoa Tổ 22 , TT Chùa Hoang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
12 Quầy thuốc Thành Ngát Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
13 Quầy thuốc Tháo Hằng Xóm Tân Thành, Xã Tân Lợi, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
14 Quầy thuốc Vi Linh Xóm Gà Cao, Xã Hóa Thượng, Đại Học Thái Nguyên, Thái Nguyên
15 Quầy thuốc số 7 – Chi nhánh dược Đồng Hỷ Thị Trấn Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
16 Nhà thuốc Mai Hương- Nguyễn Thị Khuyên Kiot chợ Đồng Quy, Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên
17 Quầy thuốc Thảo Nguyên Tiểu khu Thái An, TT Đu, Phú Lương, Thái Nguyên
18 Nhà thuốc Lương Sơn Tổ 4, P. Lương Sơn, Sông Công, Thái Nguyên
19 Nhà thuốc Tùng Hà Tổ 2, P. Tâm Thành, TP Thái Nguyên
20 Nhà thuốc Minh Hải 204/1 Tổ 3, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
21 Nhà thuốc Hưng Yến Xóm La Tân, Quang Sơn, Đổng Hỷ, Thái Nguyên
22 Nhà thuốc Trung Hằng 2 Số 533, tổ Xuân Thành, Phường Cải Đan, TP. Sông Công