Thanh Hóa

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Công ty Cổ Phần Dược dịch vụ y tế Thành phố 252 Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hóa
2 Công ty TNHH KG Pharma 412 Lê Hoàn, Ba Đình, TP Thanh Hóa
3 Nhà thuốc Mai Tuấn 19 Cửa Tả, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa
4 Nhà thuốc Thảo Nhung 498 Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hóa
5 Nhà thuốc Lê Thị Thủy Thôn 9, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa