Thanh Oai

24/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Thạch Bích Thôn Giữa, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội
2 Nhà thuốc Thiên Ân  Thôn Trên, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội
3 Quầy thuốc Bách Tùng Thạch Bích, Thanh Oai, Hà Nội
4 Quầy thuốc Bình Dương Thanh Thần,Thanh Cao,Thanh Oai, Hà Nội
5 Quầy thuốc GPP số 11 – Nguyễn Đức Lợi Chợ Bộ, Thôn Đồng Xã, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội
6 Quầy thuốc GPP số 28 – Đặng Thị Phương Thanh Khu Doanh Trại, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội
7 Quầy thuốc GPP số 9 – Lê Thị Minh Huệ Ngã ba chợ chiều, Phượng Trung, Thanh Oai, Hà Nội
8 QT Ngọc Lan Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
9 Quầy thuốc Nhân Hòa – DS Lê Thị Nga Thanh Thần, Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội
10 Quầy thuốc số 7 – Lê Thị Tính Thôn Bối Khê , Xã Tam Hương, Thanh Oai, Hà Nội
11 Quầy thuốc Tân dược Thanh Oai Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội
12 Quầy thuốc Thu Hương Số 38 Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội
13 Quầy thuốc Thùy Dung  Xóm Đoàn Kết, Thôn Động, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội
14 Quầy thuốc Tiến Hải Ngã 3 chợ Chiều, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội
15 Quầy thuốc Minh Tiến – Bùi Văn Linh Thanh Lương, Bích Hòa, Thanh Oai