Thanh Trì

24/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Kim Ngân Yên Xá , Thanh Trì , Hà Nội
2 Nhà thuốc Nguyệt Minh Số 138, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội
3 Nhà thuốc Thọ An Số 124 Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội
4 Nhà thuốc tư nhân 96 Số 530 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
5 Quầy thuốc Vân Anh Thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội