Vĩnh Phúc

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Hạnh Nghị Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
2 Nhà thuốc Hương Canh Vĩnh Phúc
3 Nhà thuốc Phương Anh Số 75, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
4 Nhà thuốc Phương Thảo Khu 5 Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
5 Nhà thuốc Thanh Loan Số 29 Trần Phú, Liên Bao, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
6 Nhà thuốc Vinphaco số 9 Số 48B, Đường Hùng Vương, Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
7 Quầy thuốc Dịu Hùng Ngã 3, Tân Đồng,  Đào Trù, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
8 Quầy thuốc Bảo Thanh Ngõ 3, Xuân Lợi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
9 Quầy Thuốc Gia Bách Phố Me, Thị Trấn Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
10 Quầy thuốc GPP số 5 ( DS Nguyễn Thị Trâm) Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
11 Quầy thuốc Hải Nam – Nguyễn Đức Anh Khu chợ Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
12 Quầy Thuốc số 10 Khu 9, TT Lập Thạch, TP Vĩnh Phúc
13 Quầy thuốc số 15 – CTy TNHH Châu Hưng Khu chợ Kiện, Châu Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
14 Quầy thuốc số 15 – Trần Thị Luyến Yên Hiệp, Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
15 Quầy thuốc Trần Thị Thu Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
16 Quầy thuốc Trình Ly Phú Lâm, Thị Trấn Lập Thạch, Vĩnh Phúc
17 Quầy thuốc Tùng Hạnh Khu 5, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
18 Nhà thuốc Đức Tịnh Ngõ 4, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
19 Nhà thuốc Nguyễn Thị Hòa Tân Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
20 Nhà thuốc Thúy Dũng Chợ Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
21 Nhà thuốc Hạnh Yến 55B Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
22 Nhà thuốc Cường Đức Thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc