Gia Lâm

24/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc Thùy Linh Số 113 chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, HN
2 Quầy thuốc Phương Hà Tầng 1 – CT5 khu đô thị Đông Xá, xã Cổ Bi, Gia Lâm